Pune Shreevatsa
Logo

Barn på Jorden

Earth Child Association

Shreevatsa, Pune

Shreevatsa är ett barnhem som drivs av SOFOSH, The Society of Friends of Sassoon Hospital. SOFOSH är en ideell, privat och icke politisk organisation, vars verksamhet bedrivs på Sassoon Hospital i Pune.

Shreevatsa öppnade i oktober 1973. I februari 2012 flyttade barnhemmet till nybyggda lokaler på samma område. Det finns plats för ca 60 barn i åldrarna 0 - 7 år. Man tar hand om barn som övergivits eller lämnats av sin(a) föräldrer/föräldrar eller andra anhöriga. En del av barnen föds på sjukhuset och lämnas till barnhemmet medan andra är hittebarn. Barnen får bra vård och näringsrik mat. Det medicinska behovet är också Shreevatsas ansvar och axlats av duktiga, skickliga läkare och sjuksköterskor. Barnen har också tillgång till tal-, lek- och massageterapi.


De äldre barnen kan, tack vare sponsorer, gå i en privat skola fyra timmar om dagen.

Det huvudsakliga och väsentliga målet för Shreevatsa har alltid varit att finna ett hem för dessa barn, eftersom de anser att institutions vård inte kan ersätta en familj. De inhemska adoptionerna prioriteras och en utländsk adoption kan bli aktuell först efter det har prövats om barnet kan få en familj inom landet. Det finns många barn som man av olika anledningar inte kan finna en familj till. Det är barn med t.ex. allvarligare medicinska, fysiska eller känslomässiga   behov.

Shreevatsa

(Children of God)

Kontaktperson för Shreevatsa-projektet är Mrs Sharmila Sayed.


Läs mer om SOFOSH/Shreevatsa på www.sofosh.org


Vill du vara med och stödja projektet?


Barn på Jorden vill stödja Shreevatsas fina arbete. Kanske vill du komma med som autogivare och bidra med en gåva varje månad eller kanske bara ge ett bidrag.


Din gåva inbetalas till bankgiro 173-7022 (Ange Shreevatsa) eller via autogiro. Medgivandeblankett för autogiro finns här. Om du öppnar dokumentet i Adobe Reader så kan du fylla i blanketten på skärmen.Projektansvariga:


Carin Fremling Tel: 070-299 64 04


Eva Minton Tel: 070-845 01 86

Copyright Barn på Jorden © All Rights Reserved