Pune TARA
Logo

Barn på Jorden

Earth Child Association

Tara Pune

Vad händer med barn i andra länder som har ett allvarligt fysiskt eller psykiskt handikapp? Det är inte troligt att de kommer ifråga för adoption. Inte heller är det så att de omfattas av den mest grundläggande sociala tryggheten som vi tycker är så självklar för barn hos oss, oavsett om de har ett handikapp eller inte.

BpJ:s bistånd till Pune kanaliseras via en organisation för socialt arbete, SOFOSH - Society of friends of the Sasson hospitals, i Pune. BpJ har varit med om att bygga upp en verksamhet för barn som inte får ett hem.Verksamheten heter sedan 2008 Tara och är ett nyuppbyggt hem för f.n. 32 svårt fysiskt och psykiskt handikappade barn. Detta hus är avsett att vara barnens permanenta hem.

En utmaning som barnhemmet står inför är de barn som överges och som är HIV-positiva. De barnen behöver också omsorg och en trygg plats och man hoppas kunna räcka till även för dem. Verksamheten är beroende av ekonomisk hjälp utifrån och vi hoppas att många familjer vill göra en insats för dessa barn. Enklast görs det genom att vara regelbunden autogivare men naturligtvis kan även enstaka insättningar göras till projektet.

TARA

Kontaktperson för TARA-projektet är

Mrs Sharmila Sayed.


Läs mer om SOFOSH/TARA på www.sofosh.org

Vill du vara med och stödja projektet?Din gåva inbetalas till bankgiro 173-7022 (Ange TARA) eller via autogiro. medgivandeblankett för autogiro finns här. Om du öppnar dokumentet i Adobe Reader så kan du fylla i blanketten på skärmen.


Projektansvariga:


Carin Fremling Tel: 070-299 64 04


Eva Minton Tel: 070-845 01 86


Copyright Barn på Jorden © All Rights Reserved