Mumbai
Logo

Barn på Jorden

Earth Child Association

Asha Sadan


I stadsdelen Umerkadhi, centralt i jättestaden Mumbai på den indiska subkontinentens västra kust ligger barnhemmet Asha Sadan. Från gatan syns inget av den verksamhet som bedrivs här. I den höga muren finns bara en dörr, över den sitter skylten som visar att här bedriver MSWC sin verksamhet. MSWC står för Maharashtra State Women's Council. Maharashtra är den delstat Mumbai ligger i, och kvinnorådet som driver verksamheten på Asha Sadan är en frivilligorganisation. Organisationen är godkänd av delstatsregeringen, som också bidrar till barnhemmet med ca 100 kr per barn och månad. Det räcker inte ens här i Indien, man är beroende av bidrag och donationer för sin verksamhet.

Innanför den höga muren mot gatan finns flera hus samlade runt en öppen gård. Administrationen har ett hus, förskolan har ett , småbarnen bor i ett tredje där också "sjukavdelningen" finns, och utbildningen för de stora flickorna bedrivs i ett fjärde.

De stora flickorna, det var dem det handlade om när Asha Sadan grundades 1921. Då var syftet med verksamheten att rädda unga kvinnor och flickor över 14 års ålder från riskfyllda miljöer, och att ge dem skydd och stöd. En del av flickorna födde barn medan de vistades på Asha Sadan, och från början var det bara de stora flickornas barn som bodde här. 1954 öppnades barnhemmet även för andra barn i åldern 0 till 6 år.Barnen som inte fötts på Asha Sadan är hittebarn, eller barn som har släktingar men ingen som kan ta hand om dem. De barn som bor kvar på barnhemmet när de fyller 6 år flyttas till andra institutioner. De ska då gå i riktig skola, och den möjligheten finns inte här. Antalet barn på Asha Sadan varierar, men minst hundra barn finns alltid här.


Asha Sadan fick för några år sedan pris som Indiens mest välskötta barnhem, men som besökare på barnhemmet ser man med svenska ögon alla brister i barnens liv och miljö. I det här projektet satsar vi på att hjälpa de allra svagaste, de sjuka barnen. Hittebarnen är ofta i dålig kondition när de kommer till Asha Sadan, och kan behöva isoleras för att inte sjukdomar ska spridas till de andra barnen. Vi hjälper till med pengar till inköp av medicin och vacciner, och vi betalar sjukhusvård för de barn som är för sjuka för att vårdas på Asha Sadans sjukavdelning. 


Asha Sadan har numera en fin hemsida som du finner här.

Flickan på bilden heter Tejaswini. Hon har legat på ett ortopediskt sjukhus i ett helt år, genomgått flera operationer och blivit väl omhänder-tagen. Nu kan hon gå med kryckor, men kommer att behöva sjukhusvård emellanåt även i framtiden.


Du kan läsa mer om Asha Sadan på den nya förbättrade hemsidan här.
Vill Du vara med och stödja projektet?

Din gåva inbetalas till Bankgiro 173-7022 (ange Asha Sadan)  eller via Autogiro. Blankett för autogiromedgivande finns här. Om du öppnar dokumentet i Adobe Reader så kan du fylla i blanketten på skärmen.

 

Projektansvarig: Bertil Reis, 0705 - 413435Copyright Barn på Jorden © All Rights Reserved