Hem
Indien


Till alla donatorer, brev ang beslut om föreningens nedläggning


Föreningen Barn på Jorden är en fristående ideell organisation som bildats och drivs av personer intresserade av att stödja barn och ungdomar genom olika biståndsprojekt, f.n. huvudsakligen i Indien.

Bland de mänskliga rättigheterna i Indien är kvinnors och barns rättigheter de mest eftersatta. Barn på Jordens bistånd till Indien går till att stödja barn och utsatta kvinnor. Kvinnor som råkat i svårigheter får rådgivning och någonstans att bo. Arbete sker också med syfte att göra dessa kvinnor mer ekonomiskt oberoende. Barn från slumområden stimuleras till skolgång och utveckling.

Ett hundratal övergivna barn bor på de tre barnhem som BpJ ger bistånd till. Det handlar om barn som av olika orsaker inte kan komma ifråga för adoption, oftast med svårare mentala eller fysiska handikapp.

BpJ:s Indienbistånd  stödjer en utveckling för att stärka barns och kvinnors rättigheter på olika sätt. BpJ arbetar för närvarande med tre projekt i Indien; Asha Sadan i Mumbai samt Shreevatsa och TARA i Pune.

I stadsdelen Umerkadhi, centralt i jättestaden Mumbai på den indiska subkontinentens västra kust ligger barnhemmet Asha Sadan. Från gatan syns inget av den verksamhet som bedrivs här. I den höga muren finns bara en port, över den sitter skylten som visar att här bedriver MSWC (Maharashtra State Women's Council) sin verksamhet.

Vad händer med de barn i adoptionsländerna som har ett allvarligt fysiskt eller psykiskt handikapp? Det är inte troligt att de kommer ifråga för adoption. Inte heller är det så att de omfattas av den mest grundläggande sociala tryggheten som vi tycker är så självklar för barn hos oss, oavsett om de har ett handikapp eller inte

Detta projekt har avslutats. För mer informtion vänligen kontakta föreningen.